پروژه های انجام شده

نمونه ای از پروژه های انجام شده با لینک ارجاع یا عکس

سامانه اوزون رامپکو

Web, ASP .Net

سامانه یکپاره مدیریت سازمان

بیشتر

سامانه فیش حقوقی رامپکو

Web, ASP .Net

سامانه مدیریت فیش حقوقی کارکنان

بیشتر

سامانه کار جو رامپکو

Web, ASP .Net

پورتالی برای جذب تامین کنندگان و کارجویان

مشاهده

نرم افزار پایپینگ تناوب

Desktop, C#

نرم افزاری برای مدیریت ساخت پروژه های نفتی

بیشتر

نرم افزار کنترل پروژه تناوب

Desktop, C#

نرم افزار کنترل پروژه (نفتی، گازی و پتروشیمی)

بیشتر

وبسایت خیریه فرزندان رحمت

Web, ASP .Net

انجمن خیریه بسیار فعال فرزندان رحمت

مشاهده

وبسایت شرکت پترو اکسیر

Web, HTML

فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

مشاهده

وبسایت شرکت ژرف اندیشان

Web, HTML

فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

مشاهده

سامانه شرکت سیزگی

Web, Laravel

فعال در حوزه گردشگری

مشاهده

سیبل گلوله لیزری

Desktop, C#, Mechanic $ Electronic

بخش نرم افزاری سیبل گلوله لیزری - شبیه ساز

بیشتر

وبسایت شرکت ایران پرلیت

Web, Laravel

فعال در حوزه استخراج و تهیه پرلیت

مشاهده

وبسایت رستوران جلالی

Web, PHP

شعب رستوران های جلالی

مشاهده

وبسایت پیتزا فروشی papillonpizza

Web, Laravel

پیتزا فروشی آنلاین در Newmarket, Canada

مشاهده